Ak muž týra ženu, koho je to vina?

Nesmierne krutý, desivý, ale strhujúci príbeh o domácom násilí vyrozprávaný z pohľadu dieťaťa. Malá Janka je denne svedkom fyzického a psychického násilia. Nezdravé vzťahy vo vlastnej rodine a nezáujem okolia sa devastačne podpisujú na krehkej detskej duši. Aká vysoká bude cena za vykúpenie z pekla?

Novela Princezná a psychopat nie je len príbehom o domácom násilí. Rozpráva o spôsoboch, akými sa jedinec adaptuje na stresové podmienky a čoho je schopný, aby sa z nich vymanil. Ľudská psychika je krehká. Pod náporom hrozných udalostí môže zo zdravého dieťaťa vyrásť človek, ktorý je nebezpečný pre seba aj pre ostatných.

Hoci sa tento psychologický horor nezakladá na skutočných udalostiach, v rôznym obmenách sa môže v spoločnosti vyskytovať častejšie, než sme si ochotní priznať.

Novelu Princezná a psychopat som napísala a publikovala v roku 2016 pod pseudonymom Maddie. K dispozícii je stále na stiahnutie zadarmo v Martinuse. Ukážku prvých troch strán si môžete prečítať aj na blogu.

Keď som zistila, že mamin dych je pokojnejší a pravidelnejší, bola už hlboká noc. Stále som nemohla zaspať a malými prstami som žmolila okraj periny. Dana ležala vedľa mňa, ale vedela som, že nespí. Stále sa prehadzovala, až napokon vstala a podišla k oknu. Trochu odtiahla záves, takže dnu vtrhol pás mesačného svetla. Mama niečo zamrmlala zo sna, ale spala ďalej. 

,,Poď do postele,“ zašepkala som. Ona sa však vyškriabala na stoličku a hľadela von na ulicu. Po chvíli mi naznačila, aby som šla k nej. Keď sa bosé nohy dotkli studenej podlahy, do tela mi vošiel chlad. Staré drevené parkety zavŕzgali. V Daniných očiach sa odrážalo chabé svetlo z pouličnej lampy. Posunula sa, aby som sa mohla postaviť k nej. Jednou rukou si ma pritisla bližšie k sebe a druhou ukázala na ulicu. Najskôr som nevedela, čo mi naznačuje, ale potom mi náhle telom prešla vlna desu. Striasla som sa a oceľové prsty mi zovreli pľúca i žalúdok.            

Zoskočila som zo stoličky a rýchlo zaliezla pod paplón. Objala som si nohy a pritiahla ich až k brade. Hojdala som sa z jednej strany na druhú, aby som sa upokojila. Na ulici pod pouličnou lampou stál otec a s kamennou tvárou sa díval na okno našej izby.